Víte z čeho se skládá cena plynu pro standardní zákazníky?

Vyznat se ve vyúčtování za plyn může být pro někoho obtížné. Proto jsme si pro vás připravili článek, ve kterém...
Víte z čeho se skládá cena plynu pro standardní zákazníky?

Vyznat se ve vyúčtování za plyn může být pro někoho obtížné. Proto jsme si pro vás připravili článek, ve kterém se dozvíte, z jakých složek se skládá cena plynu, a hlavně vám poradíme, na jaké složce reálně ušetříte.

Na začátek si musíme objasnit dva základní pojmy:

  • Distributor – vlastník přenosové soustavy, která je zavedena do domácností a jejíž pomocí se plyn přivádí.
  • Dodavatel – společnost, která dodává plyn do distribuční soustavy.

Každé z těchto dvou společností pak platíme za jejich služby. Cena plynu se tak skládá z neregulované složky, která se platí dodavatelům za komoditu a regulované složky, která se platí distributorům za přenos.

Protože vybudování vlastní distribuční soustavy je nesmírně nákladný proces, nachází se vždy na jednotlivých částech České republiky pouze jeden distributor. Distributora plynu ani cenu za jeho služby nelze nijak změnit. Cena za jeho služby je určována Energetický regulační úřad a skládá se z:

  • Distribuce
  • OTE (služby operátora trhu)

Obě tyto složky se na celkové ceně za plyn podílí zhruba jednou čtvrtinou. Regulovaná cena se každý rok mění dle vyhlášky ERÚ. S tím jako koncový spotřebitel nic neuděláte a cenu za distribuci a přepravu musíte přijmout takovou, jaká je.

Zbylých 70 % až 80 % si účtuje dodavatel plynu. Zde se dostáváme k bodu, který Vás bude velmi zajímat. Jednotlivých dodavatelů existuje několik. A vzhledem k tomu, že plyn jako takový je víceméně stejný, tito dodavatelé si konkurují především cenou. Což je výhodné hlavně pro spotřebitele, protože ten díky tomu reálně ušetří.

Díky naší spolupráci na hromadném výběrovém řízení získáte nižší cenu a lepší podmínky, než byste si dokázali vyjednat jako domácnost. To, že spojíme několik odběratelů najednou, nám dává silnější vyjednávací pozici s dodavateli zemního plynu. Naši klienti se tak dostanou i k takzvaným “podpultovým” nabídkám, které jsou dostupné pouze pro velkoodběratele. Nejedná se o nekalou taktiku, ale běžnou obchodní praxi. Pro velké dodavatele jsou prostě větší smlouvy atraktivnější, a proto jsou ochotni přijít s nižší cenou.

Vaše účast na celém procesu je pouze minimální. Veškeré vyjednávání nechte na nás. Navrhneme pro vás to nejlepší řešení, a dokonce za vás vyřídíme administrativní úkony spojené s ukončením staré smlouvy. Vy už pak přijdete takříkajíc k hotovému. Hledáme partnery, ne zákazníky. S námi to novou smlouvou nekončí. Naším partnerům nabízíme také dlouhodobou spolupráci. S velkými dodavateli budeme jednat za vás. Zároveň vám také poskytneme administrativně-právní nebo obchodně-technické poradenství.

Vážení zákazníci a partneři společnosti EREP Energie,


v souladu s naším neustálým závazkem inovovat a poskytovat Vám co nejlepší služby, jsme provedli strategické přeorganizování našich služeb a specializací.


Společnost EREP Energie bude od nynějška specializována výhradně na podniky a firemní klientelu. Jsme hrdi na naše odborné znalosti a kompetence v oblasti energetiky a chceme se plně soustředit na řešení, která nejlépe vyhovují potřebám a cílům firem.


Všichni naši stávající zákazníci, a sice domácnosti a fyzické osoby, budou obsluhováni novou platformou – Domácnost bez starostí. Ta je koncipována tak, aby co nejvíce vyhovovala individuálním potřebám a požadavkům domácností a nabízela řešení šité na míru pro každou rodinu.


Závazek kvality a péče o Vás zůstává nezměněn. Ujišťujeme Vás, že budete i nadále obdržovat stejný standard služeb, na který jste u nás zvyklí. Vaše jistota a spokojenost v oblasti energetiky je pro nás klíčová.


Pokud jste domácnost nebo fyzická osoba a máte zájem o naše služby, prosím, navštivte webové stránky https://www.domacnost-bez-starosti.cz pro více informací.


Oceňujeme Vaši důvěru a věříme, že tato nová struktura nám umožní ještě lépe reagovat na Vaše potřeby a očekávání.


Váš tým EREP Energie