ZEMNÍ PLYN

Audit dodavatelů zemního plynu Nabízíme kompletní servis v oblasti výběru dodavatele zemního plynu, jsme schopni pro naše zákazníky vyhodnotit výhodnost...

Audit dodavatelů zemního plynu

Nabízíme kompletní servis v oblasti výběru dodavatele zemního plynu, jsme schopni pro naše zákazníky vyhodnotit výhodnost uzavřených smluv a posléze pomoci s výběrem nového dodavatele. Díky našemu dlouhodobě úspěšnému působení jsme nyní v situaci kdy můžeme u dodavatelů energií pro naše zákazníky vyjednat daleko nižší ceny, než jsou standardně v cenících.

Optimalizace distribučních sazeb

Zákazník si může nastavit obchodně technické podmínky: tarif, rezervovanou kapacitu, produkt. Cena za komoditu se určuje množstvím spotřeby na daném odběrném místě. Na základě těchto podmínek se určuje konečná cena za odebírání zemního plynu z plynofikační soustavy. My jsme schopni tyto podmínky optimalizovat tak, aby výsledná cena, co zaplatíte byla co nejnižší.

Podklady pro přesné zpracování nabídky

Domácnosti a Maloodběr (0 – 630MWh/rok)

  • detailní roční vyúčtování za poslední kalendářní rok na každé odběrné místo (tento dokument je příloha roční faktury za zemní plyn)
  • dokumenty obsahují potřebné údaje pro základní analýzu daného odběrného místa: jméno (název společnosti), adresa odběrného místa, číslo odběrného místa, EIC KOD, číslo plynoměru, distribuční společnost, platnost smlouvy: neurčitá, určitá (datum ukončení smlouvy), distribuční sazba, rezervovaná kapacita, roční spotřeba za každý měsíc.

Střední a velkoodběratelé (více než 630 MWh/rok)

  • detailní měsíční vyúčtování za poslední kalendářní rok (za každý měsíc)
  • kopie smlouvy o dodávce zemního plynu se současným dodavatelem
  • vyúčtování obsahuje všechny potřebné údaje pro základní analýzu daného odběrného místa: jméno (název společnosti), adresa odběrného místa, číslo odběrného místa, EIC KOD, číslo plynoměru, distribuční společnost, platnost smlouvy: neurčitá, určitá (datum ukončení smlouvy), rezervovaná kapacita, roční spotřeba za každý měsíc, typ měření a připojení k síti

Přejděte k zadání poptávky