ZEMNÍ PLYN

Audit dodavatelů zemního plynu Nabízíme kompletní servis v oblasti výběru dodavatele zemního plynu, jsme schopni pro naše zákazníky vyhodnotit výhodnost...

Audit dodavatelů zemního plynu

Nabízíme kompletní servis v oblasti výběru dodavatele zemního plynu, jsme schopni pro naše zákazníky vyhodnotit výhodnost uzavřených smluv a posléze pomoci s výběrem nového dodavatele. Díky našemu dlouhodobě úspěšnému působení jsme nyní v situaci kdy můžeme u dodavatelů energií pro naše zákazníky vyjednat daleko nižší ceny, než jsou standardně v cenících.

Optimalizace distribučních sazeb

Zákazník si může nastavit obchodně technické podmínky: tarif, rezervovanou kapacitu, produkt. Cena za komoditu se určuje množstvím spotřeby na daném odběrném místě. Na základě těchto podmínek se určuje konečná cena za odebírání zemního plynu z plynofikační soustavy. My jsme schopni tyto podmínky optimalizovat tak, aby výsledná cena, co zaplatíte byla co nejnižší.

Podklady pro přesné zpracování nabídky

Domácnosti a Maloodběr (0 – 630MWh/rok)

  • detailní roční vyúčtování za poslední kalendářní rok na každé odběrné místo (tento dokument je příloha roční faktury za zemní plyn)
  • dokumenty obsahují potřebné údaje pro základní analýzu daného odběrného místa: jméno (název společnosti), adresa odběrného místa, číslo odběrného místa, EIC KOD, číslo plynoměru, distribuční společnost, platnost smlouvy: neurčitá, určitá (datum ukončení smlouvy), distribuční sazba, rezervovaná kapacita, roční spotřeba za každý měsíc.

Střední a velkoodběratelé (více než 630 MWh/rok)

  • detailní měsíční vyúčtování za poslední kalendářní rok (za každý měsíc)
  • kopie smlouvy o dodávce zemního plynu se současným dodavatelem
  • vyúčtování obsahuje všechny potřebné údaje pro základní analýzu daného odběrného místa: jméno (název společnosti), adresa odběrného místa, číslo odběrného místa, EIC KOD, číslo plynoměru, distribuční společnost, platnost smlouvy: neurčitá, určitá (datum ukončení smlouvy), rezervovaná kapacita, roční spotřeba za každý měsíc, typ měření a připojení k síti

Přejděte k zadání poptávky

Vážení zákazníci a partneři společnosti EREP Energie,


v souladu s naším neustálým závazkem inovovat a poskytovat Vám co nejlepší služby, jsme provedli strategické přeorganizování našich služeb a specializací.


Společnost EREP Energie bude od nynějška specializována výhradně na podniky a firemní klientelu. Jsme hrdi na naše odborné znalosti a kompetence v oblasti energetiky a chceme se plně soustředit na řešení, která nejlépe vyhovují potřebám a cílům firem.


Všichni naši stávající zákazníci, a sice domácnosti a fyzické osoby, budou obsluhováni novou platformou – Domácnost bez starostí. Ta je koncipována tak, aby co nejvíce vyhovovala individuálním potřebám a požadavkům domácností a nabízela řešení šité na míru pro každou rodinu.


Závazek kvality a péče o Vás zůstává nezměněn. Ujišťujeme Vás, že budete i nadále obdržovat stejný standard služeb, na který jste u nás zvyklí. Vaše jistota a spokojenost v oblasti energetiky je pro nás klíčová.


Pokud jste domácnost nebo fyzická osoba a máte zájem o naše služby, prosím, navštivte webové stránky https://www.domacnost-bez-starosti.cz pro více informací.


Oceňujeme Vaši důvěru a věříme, že tato nová struktura nám umožní ještě lépe reagovat na Vaše potřeby a očekávání.


Váš tým EREP Energie