ELEKTŘINA

Audit dodavatelů elektrické energie Nabízíme kompletní servis v oblasti výběru dodavatele elektrické energie, jsme schopni pro naše zákazníky vyhodnotit výhodnost...

Audit dodavatelů elektrické energie

Nabízíme kompletní servis v oblasti výběru dodavatele elektrické energie, jsme schopni pro naše zákazníky vyhodnotit výhodnost uzavřených smluv a posléze pomoci s výběrem nového dodavatele. Díky našemu dlouhodobě úspěšnému působení jsme nyní v situaci kdy můžeme u dodavatelů energií pro naše zákazníky vyjednat daleko nižší ceny, než jsou standardně v cenících.

Optimalizace distribučních sazeb

Zákazník si může vybrat na odběrné místo distribuční sazbu, rezervovaný příkon, produkt na základě splněných obchodně technických podmínek daného odběrného místa. Tyto podmínky jsou závislé na množství spotřeby, charakteru spotřeby a k jakému účelu spotřeba elektřiny slouží. Jsme schopni tyto podmínky nastavit tak, aby částka, kterou za odběr elektřiny zaplatíte, byla co nejnižší.

Podklady pro přesné zpracování nabídky

Nízké napětí (NN)

  • detailní roční vyúčtování za poslední kalendářní rok na každé odběrné místo. Tento dokument je příloha k roční faktuře za elektřinu.
  • vyúčtování obsahuje všechny potřebné údaje pro základní analýzu daného odběrného místa: jméno (název společnosti), číslo odběrného místa, adresa odběrného místa, EAN OPM, číslo elektroměru, distribuční společnost, platnost smlouvy: neurčitá, určitá (datum ukončení smlouvy), distribuční sazba, produkt, rezervovaný příkon (hl. jistič), roční spotřeba VT a NT.

Vysoké napětí (VN)

  • hodinový typový diagram (v digitální podobě, ve formátu MS Excel, nebo hodinový či 1/4 hodinový diagram spotřeby za roční období tzn. spotřebu ve všech měsících)
  • plánované změny odběru elektřiny
  • kopie smlouvy o dodávce silové elektřiny se současným dodavatelem
  • Dokumenty obsahují potřebné údaje pro základní analýzu daného odběrného místa: jméno (název společnosti), adresa odběrného místa, způsob měření, distribuční společnost, platnost smlouvy: neurčitá, určitá (datum kdy končí smlouva), produkt (tarif), rezervovaný příkon, roční rezervovaná kapacita, spotřeba VT a NT

Přejděte k zadání poptávky

Vážení zákazníci a partneři společnosti EREP Energie,


v souladu s naším neustálým závazkem inovovat a poskytovat Vám co nejlepší služby, jsme provedli strategické přeorganizování našich služeb a specializací.


Společnost EREP Energie bude od nynějška specializována výhradně na podniky a firemní klientelu. Jsme hrdi na naše odborné znalosti a kompetence v oblasti energetiky a chceme se plně soustředit na řešení, která nejlépe vyhovují potřebám a cílům firem.


Všichni naši stávající zákazníci, a sice domácnosti a fyzické osoby, budou obsluhováni novou platformou – Domácnost bez starostí. Ta je koncipována tak, aby co nejvíce vyhovovala individuálním potřebám a požadavkům domácností a nabízela řešení šité na míru pro každou rodinu.


Závazek kvality a péče o Vás zůstává nezměněn. Ujišťujeme Vás, že budete i nadále obdržovat stejný standard služeb, na který jste u nás zvyklí. Vaše jistota a spokojenost v oblasti energetiky je pro nás klíčová.


Pokud jste domácnost nebo fyzická osoba a máte zájem o naše služby, prosím, navštivte webové stránky https://www.domacnost-bez-starosti.cz pro více informací.


Oceňujeme Vaši důvěru a věříme, že tato nová struktura nám umožní ještě lépe reagovat na Vaše potřeby a očekávání.


Váš tým EREP Energie